KLARA VALENTINA TRNJANIN

Klara Valentina Trnjanin

Klara Valentina Trnjanin, dipl.m.s., zobozdravstvena asistentka. Po opravljeni Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, ki jo je zaključila kot zlata maturantka se je vpisala na študij zdravstvene nege Univerze v Ljubljani. Študij je v letu 2019 zaključila z odliko.

Verjame, da sta pozitivna energija ter nasmeh tako s strani zdravstvenih delavcev kot pacientov temelj za iskren odnos, ki omogoča kakovostno oskrbo, ki je v zadovoljstvo vsem.

Zobozdravnik Pr